Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas. Prieš statant ūkininko sodybą reikia parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kuris galimas jeigu žemės sklypas yra nemažesnis kaip 0,5 ha.

Kaimo plėtros projektams atlikti reikalingi šie dokumentai:

 
  • žemės sklypo planas;
  • žemės sklypo teisinė registracija;
  • išduoti leidimai ir reikalavimai;
Uždaryti meniu