Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Projektavimui atlikti reikalinga topografinė nuotrauka, daryta ne vėliau nei prieš metus laiko. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Parengti planai suderinami su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei atitinkamomis savivaldybėmis.Topografiniai planai rengiami skaitmenine ir analogine forma.
 

Topografinei nuotraukai atlikti reikalingi dokumentai :

  • sklypo teisinė registracija;
Uždaryti meniu